กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางเพียงตะวัน บรรณกิจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0954194439
อีเมล์ : kruaon18@gmail.com