คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางลัดดาวัลย์ แก้วรักษา
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 0973575065
อีเมล์ : lux11.1@hotmail.com

นางสาวรัตนาภรณ์ ชัยเพชร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1
เบอร์โทร : 0836425882
อีเมล์ : ๋jee0985856627@gmail.com