กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจริญญา นิ่มกาญจนา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0954200894
อีเมล์ : fonjarinya2017@gmail.com