กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวรัตนา ฆ้องชัย
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0800352849
อีเมล์ : vard40@hotmail.com