คณะผู้บริหาร

นางสาวจำเนียน นามวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0818912201
อีเมล์ : ืิbanwanglarm@hotmail.com