กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายคเณศ สงเดช
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0811893317
อีเมล์ : Kanate_2563@hotmail.com