กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวปรียานุช หมื่นละม้าย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0614394450
อีเมล์ : Preyanootmunlamai@gmail.com