ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านวังหลามขอแสดงความยินดีกับ นางปริชาติ ภิรมย์ นางสาวปรียานุช หมื่นละม้าย นางจันทิมา สงชัย และนายคเณศ สงเดช เนื่องในโอกาสที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 สำนักงา
โรงเรียนบ้านวังหลามขอแสดงความยินดีกับ นางปริชาติ ภิรมย์ นางสาวปรียานุช หมื่นละม้าย นางจันทิมา สงชัย และนายคเณศ สงเดช เนื่องในโอกาสที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด ณ โรงเรียนห้วยยอด
( กลึงวิทยาคาร)
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2565,11:05   อ่าน 58 ครั้ง