ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านวังหลาม ขอแสดงความยินดีกับนางนิภารัตน์ สังข์สุวรรณ นางเพียงตะวัน บรรณกิจ ครูโรงเรียนบ้านวังหลาม เด็กหญิงนริศรา แก้วทอง เด็กหญิงณัฐกมล ชัยวิเศษ เด็กหญิงชนิกานต์ คงฤทธิ์ และเด็กหญิงนภัสสร ศรีเทพ นักเรียนโรงเรียนบ้านวังหลามในโอกาสที่ได้รับโล่รางว
โรงเรียนบ้านวังหลาม ขอแสดงความยินดีกับนางนิภารัตน์ สังข์สุวรรณ นางเพียงตะวัน บรรณกิจ ครูโรงเรียนบ้านวังหลาม เด็กหญิงนริศรา แก้วทอง เด็กหญิงณัฐกมล ชัยวิเศษ เด็กหญิงชนิกานต์ คงฤทธิ์ และเด็กหญิงนภัสสร ศรีเทพ นักเรียนโรงเรียนบ้านวังหลามในโอกาสที่ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานเชิงนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียน ประเภทโครงงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โครงงานสมุนไพรในท้องถิ่นดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำ ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ตามแนววิถีชีวิตใหม่ ( New Normal ) ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2564 จากกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2565,13:44   อ่าน 709 ครั้ง