ภาพกิจกรรม
การจัดตั้งสหกรณ์โรงเรียน
      วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านวังหลามจัดอบรม การจัดตั้งสหกรณ์โรงเรียน โดยมีนักเรียนแกนนำ จำนวน 15 คน  เข้าร่วมอบรม โดย นางสาวยุพเรศ   จุ้งเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ และ นางสาววารินทร์ สุขการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ได้ให้เกียรติ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนแกนนำ
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2564,23:13   อ่าน 203 ครั้ง